สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   11  
2 Jan 2019   37  
3 Jan 2019   66  
4 Jan 2019   56  
5 Jan 2019   64  
6 Jan 2019   60  
7 Jan 2019   54  
8 Jan 2019   37  
9 Jan 2019   57  
10 Jan 2019   62  
11 Jan 2019   50  
12 Jan 2019   59  
13 Jan 2019   63  
14 Jan 2019   58  
15 Jan 2019   70  
16 Jan 2019   57  
17 Jan 2019   62  
18 Jan 2019   59  
19 Jan 2019   66  
20 Jan 2019   55  
21 Jan 2019   41  
22 Jan 2019   0  
23 Jan 2019   0  
24 Jan 2019   0  
25 Jan 2019   0  
26 Jan 2019   0  
27 Jan 2019   0  
28 Jan 2019   0  
29 Jan 2019   0  
30 Jan 2019   0  
31 Jan 2019   0