สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2018   15  
2 Nov 2018   14  
3 Nov 2018   25  
4 Nov 2018   11  
5 Nov 2018   18  
6 Nov 2018   18  
7 Nov 2018   14  
8 Nov 2018   21  
9 Nov 2018   16  
10 Nov 2018   11  
11 Nov 2018   12  
12 Nov 2018   21  
13 Nov 2018   20  
14 Nov 2018   25  
15 Nov 2018   20  
16 Nov 2018   19  
17 Nov 2018   13  
18 Nov 2018   23  
19 Nov 2018   23  
20 Nov 2018   13  
21 Nov 2018   24  
22 Nov 2018   29  
23 Nov 2018   23  
24 Nov 2018   19  
25 Nov 2018   21  
26 Nov 2018   26  
27 Nov 2018   22  
28 Nov 2018   31  
29 Nov 2018   21  
30 Nov 2018   25