สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2018   17  
2 Dec 2018   16  
3 Dec 2018   20  
4 Dec 2018   20  
5 Dec 2018   15  
6 Dec 2018   20  
7 Dec 2018   29  
8 Dec 2018   22  
9 Dec 2018   20  
10 Dec 2018   32  
11 Dec 2018   19  
12 Dec 2018   32  
13 Dec 2018   27  
14 Dec 2018   28  
15 Dec 2018   21  
16 Dec 2018   12  
17 Dec 2018   29  
18 Dec 2018   38  
19 Dec 2018   38  
20 Dec 2018   41  
21 Dec 2018   35  
22 Dec 2018   39  
23 Dec 2018   35  
24 Dec 2018   42  
25 Dec 2018   38  
26 Dec 2018   38  
27 Dec 2018   39  
28 Dec 2018   50  
29 Dec 2018   62  
30 Dec 2018   61  
31 Dec 2018   43