สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2018   13  
2 Apr 2018   5  
3 Apr 2018   2  
4 Apr 2018   9  
5 Apr 2018   6  
6 Apr 2018   5  
7 Apr 2018   10  
8 Apr 2018   7  
9 Apr 2018   7  
10 Apr 2018   10  
11 Apr 2018   8  
12 Apr 2018   7  
13 Apr 2018   9  
14 Apr 2018   4  
15 Apr 2018   10  
16 Apr 2018   4  
17 Apr 2018   9  
18 Apr 2018   6  
19 Apr 2018   13  
20 Apr 2018   9  
21 Apr 2018   18  
22 Apr 2018   5  
23 Apr 2018   11  
24 Apr 2018   5  
25 Apr 2018   11  
26 Apr 2018   6  
27 Apr 2018   12  
28 Apr 2018   8  
29 Apr 2018   9  
30 Apr 2018   4