สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2018   0  
2 Jun 2018   0  
3 Jun 2018   0  
4 Jun 2018   11  
5 Jun 2018   7  
6 Jun 2018   33  
7 Jun 2018   31  
8 Jun 2018   20  
9 Jun 2018   20  
10 Jun 2018   30  
11 Jun 2018   25  
12 Jun 2018   16  
13 Jun 2018   14  
14 Jun 2018   11  
15 Jun 2018   15  
16 Jun 2018   6  
17 Jun 2018   6  
18 Jun 2018   13  
19 Jun 2018   11  
20 Jun 2018   24  
21 Jun 2018   14  
22 Jun 2018   19  
23 Jun 2018   11  
24 Jun 2018   7  
25 Jun 2018   13  
26 Jun 2018   11  
27 Jun 2018   17  
28 Jun 2018   13  
29 Jun 2018   9  
30 Jun 2018   13