สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2018   17  
2 Aug 2018   12  
3 Aug 2018   26  
4 Aug 2018   11  
5 Aug 2018   29  
6 Aug 2018   14  
7 Aug 2018   17  
8 Aug 2018   30  
9 Aug 2018   19  
10 Aug 2018   16  
11 Aug 2018   14  
12 Aug 2018   16  
13 Aug 2018   17  
14 Aug 2018   20  
15 Aug 2018   34  
16 Aug 2018   13  
17 Aug 2018   22  
18 Aug 2018   21  
19 Aug 2018   10  
20 Aug 2018   10  
21 Aug 2018   14  
22 Aug 2018   12  
23 Aug 2018   28  
24 Aug 2018   21  
25 Aug 2018   22  
26 Aug 2018   17  
27 Aug 2018   18  
28 Aug 2018   14  
29 Aug 2018   15  
30 Aug 2018   15  
31 Aug 2018   12