สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2018   13  
2 Sep 2018   8  
3 Sep 2018   11  
4 Sep 2018   13  
5 Sep 2018   24  
6 Sep 2018   31  
7 Sep 2018   18  
8 Sep 2018   28  
9 Sep 2018   22  
10 Sep 2018   29  
11 Sep 2018   25  
12 Sep 2018   17  
13 Sep 2018   13  
14 Sep 2018   28  
15 Sep 2018   39  
16 Sep 2018   16  
17 Sep 2018   23  
18 Sep 2018   15  
19 Sep 2018   14  
20 Sep 2018   24  
21 Sep 2018   19  
22 Sep 2018   6  
23 Sep 2018   17  
24 Sep 2018   10  
25 Sep 2018   16  
26 Sep 2018   11  
27 Sep 2018   22  
28 Sep 2018   17  
29 Sep 2018   12  
30 Sep 2018   9