สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2019   11  
2 Oct 2019   13  
3 Oct 2019   14  
4 Oct 2019   25  
5 Oct 2019   22  
6 Oct 2019   17  
7 Oct 2019   14  
8 Oct 2019   12  
9 Oct 2019   19  
10 Oct 2019   12  
11 Oct 2019   23  
12 Oct 2019   20  
13 Oct 2019   17  
14 Oct 2019   20  
15 Oct 2019   15  
16 Oct 2019   14  
17 Oct 2019   16  
18 Oct 2019   15  
19 Oct 2019   5  
20 Oct 2019   7  
21 Oct 2019   29  
22 Oct 2019   16  
23 Oct 2019   12  
24 Oct 2019   12  
25 Oct 2019   13  
26 Oct 2019   12  
27 Oct 2019   20  
28 Oct 2019   4  
29 Oct 2019   16  
30 Oct 2019   17  
31 Oct 2019   14