สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2019   17  
2 Nov 2019   15  
3 Nov 2019   13  
4 Nov 2019   11  
5 Nov 2019   24  
6 Nov 2019   8  
7 Nov 2019   29  
8 Nov 2019   17  
9 Nov 2019   23  
10 Nov 2019   16  
11 Nov 2019   13  
12 Nov 2019   22  
13 Nov 2019   8  
14 Nov 2019   21  
15 Nov 2019   17  
16 Nov 2019   33  
17 Nov 2019   21  
18 Nov 2019   33  
19 Nov 2019   11  
20 Nov 2019   6  
21 Nov 2019   11  
22 Nov 2019   28  
23 Nov 2019   25  
24 Nov 2019   24  
25 Nov 2019   28  
26 Nov 2019   21  
27 Nov 2019   20  
28 Nov 2019   20  
29 Nov 2019   18  
30 Nov 2019   18