สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2019   9  
2 Dec 2019   23  
3 Dec 2019   18  
4 Dec 2019   20  
5 Dec 2019   23  
6 Dec 2019   16  
7 Dec 2019   29  
8 Dec 2019   14  
9 Dec 2019   30  
10 Dec 2019   18  
11 Dec 2019   17  
12 Dec 2019   9  
13 Dec 2019   23  
14 Dec 2019   19  
15 Dec 2019   26  
16 Dec 2019   21  
17 Dec 2019   22  
18 Dec 2019   12  
19 Dec 2019   25  
20 Dec 2019   18  
21 Dec 2019   17  
22 Dec 2019   22  
23 Dec 2019   16  
24 Dec 2019   21  
25 Dec 2019   20  
26 Dec 2019   18  
27 Dec 2019   15  
28 Dec 2019   15  
29 Dec 2019   19  
30 Dec 2019   26  
31 Dec 2019   20