สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2019   28  
2 May 2019   12  
3 May 2019   10  
4 May 2019   14  
5 May 2019   17  
6 May 2019   29  
7 May 2019   23  
8 May 2019   18  
9 May 2019   24  
10 May 2019   15  
11 May 2019   14  
12 May 2019   14  
13 May 2019   26  
14 May 2019   17  
15 May 2019   11  
16 May 2019   18  
17 May 2019   16  
18 May 2019   20  
19 May 2019   8  
20 May 2019   14  
21 May 2019   21  
22 May 2019   20  
23 May 2019   21  
24 May 2019   21  
25 May 2019   11  
26 May 2019   14  
27 May 2019   10  
28 May 2019   12  
29 May 2019   16  
30 May 2019   19  
31 May 2019   17