สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2019   12  
2 Jun 2019   21  
3 Jun 2019   17  
4 Jun 2019   25  
5 Jun 2019   14  
6 Jun 2019   18  
7 Jun 2019   12  
8 Jun 2019   8  
9 Jun 2019   12  
10 Jun 2019   15  
11 Jun 2019   19  
12 Jun 2019   17  
13 Jun 2019   12  
14 Jun 2019   30  
15 Jun 2019   18  
16 Jun 2019   10  
17 Jun 2019   14  
18 Jun 2019   19  
19 Jun 2019   16  
20 Jun 2019   19  
21 Jun 2019   8  
22 Jun 2019   11  
23 Jun 2019   15  
24 Jun 2019   9  
25 Jun 2019   18  
26 Jun 2019   13  
27 Jun 2019   9  
28 Jun 2019   18  
29 Jun 2019   6  
30 Jun 2019   6