สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2019   20  
2 Jul 2019   16  
3 Jul 2019   22  
4 Jul 2019   19  
5 Jul 2019   15  
6 Jul 2019   13  
7 Jul 2019   14  
8 Jul 2019   15  
9 Jul 2019   21  
10 Jul 2019   5  
11 Jul 2019   22  
12 Jul 2019   21  
13 Jul 2019   8  
14 Jul 2019   19  
15 Jul 2019   17  
16 Jul 2019   17  
17 Jul 2019   14  
18 Jul 2019   18  
19 Jul 2019   15  
20 Jul 2019   17  
21 Jul 2019   14  
22 Jul 2019   23  
23 Jul 2019   17  
24 Jul 2019   21  
25 Jul 2019   16  
26 Jul 2019   13  
27 Jul 2019   11  
28 Jul 2019   10  
29 Jul 2019   12  
30 Jul 2019   21  
31 Jul 2019   28