สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2019   9  
2 Sep 2019   32  
3 Sep 2019   16  
4 Sep 2019   36  
5 Sep 2019   19  
6 Sep 2019   16  
7 Sep 2019   14  
8 Sep 2019   19  
9 Sep 2019   16  
10 Sep 2019   22  
11 Sep 2019   17  
12 Sep 2019   22  
13 Sep 2019   14  
14 Sep 2019   11  
15 Sep 2019   22  
16 Sep 2019   11  
17 Sep 2019   28  
18 Sep 2019   14  
19 Sep 2019   19  
20 Sep 2019   10  
21 Sep 2019   10  
22 Sep 2019   10  
23 Sep 2019   24  
24 Sep 2019   25  
25 Sep 2019   18  
26 Sep 2019   22  
27 Sep 2019   18  
28 Sep 2019   14  
29 Sep 2019   15  
30 Sep 2019   16