สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   9  
2 Feb 2020   22  
3 Feb 2020   24  
4 Feb 2020   27  
5 Feb 2020   25  
6 Feb 2020   13  
7 Feb 2020   19  
8 Feb 2020   14  
9 Feb 2020   10  
10 Feb 2020   19  
11 Feb 2020   23  
12 Feb 2020   18  
13 Feb 2020   16  
14 Feb 2020   14  
15 Feb 2020   24  
16 Feb 2020   22  
17 Feb 2020   21  
18 Feb 2020   14  
19 Feb 2020   17  
20 Feb 2020   21  
21 Feb 2020   25  
22 Feb 2020   17  
23 Feb 2020   20  
24 Feb 2020   25  
25 Feb 2020   14  
26 Feb 2020   25  
27 Feb 2020   20  
28 Feb 2020   30  
29 Feb 2020   13