สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   23  
2 Jun 2020   37  
3 Jun 2020   21  
4 Jun 2020   17  
5 Jun 2020   30  
6 Jun 2020   44  
7 Jun 2020   32  
8 Jun 2020   25  
9 Jun 2020   12  
10 Jun 2020   27  
11 Jun 2020   40  
12 Jun 2020   31  
13 Jun 2020   44  
14 Jun 2020   18  
15 Jun 2020   34  
16 Jun 2020   32  
17 Jun 2020   26  
18 Jun 2020   24  
19 Jun 2020   23  
20 Jun 2020   24  
21 Jun 2020   24  
22 Jun 2020   35  
23 Jun 2020   40  
24 Jun 2020   42  
25 Jun 2020   24  
26 Jun 2020   31  
27 Jun 2020   24  
28 Jun 2020   24  
29 Jun 2020   24  
30 Jun 2020   32