สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2020   13  
2 Jan 2020   12  
3 Jan 2020   25  
4 Jan 2020   15  
5 Jan 2020   11  
6 Jan 2020   16  
7 Jan 2020   14  
8 Jan 2020   15  
9 Jan 2020   17  
10 Jan 2020   18  
11 Jan 2020   51  
12 Jan 2020   22  
13 Jan 2020   16  
14 Jan 2020   18  
15 Jan 2020   11  
16 Jan 2020   14  
17 Jan 2020   30  
18 Jan 2020   11  
19 Jan 2020   9  
20 Jan 2020   21  
21 Jan 2020   13  
22 Jan 2020   28  
23 Jan 2020   16  
24 Jan 2020   20  
25 Jan 2020   10  
26 Jan 2020   11  
27 Jan 2020   24  
28 Jan 2020   16  
29 Jan 2020   19  
30 Jan 2020   16  
31 Jan 2020   15