สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2020   22  
2 Jul 2020   26  
3 Jul 2020   39  
4 Jul 2020   23  
5 Jul 2020   15  
6 Jul 2020   27  
7 Jul 2020   16  
8 Jul 2020   18  
9 Jul 2020   30  
10 Jul 2020   30  
11 Jul 2020   14  
12 Jul 2020   0  
13 Jul 2020   0  
14 Jul 2020   0  
15 Jul 2020   0  
16 Jul 2020   0  
17 Jul 2020   0  
18 Jul 2020   0  
19 Jul 2020   0  
20 Jul 2020   0  
21 Jul 2020   0  
22 Jul 2020   0  
23 Jul 2020   0  
24 Jul 2020   0  
25 Jul 2020   0  
26 Jul 2020   0  
27 Jul 2020   0  
28 Jul 2020   0  
29 Jul 2020   0  
30 Jul 2020   0  
31 Jul 2020   0